student
2016-03-22

2016-03-22

Med anledning av händelserna i Bryssel

UPPDATERAD. Våra tankar går till Bryssel och alla som är berörda av de fruktansvärda händelserna där. Just nu pågår arbetet med att kontakta alla JU-studenter som befinner sig i Belgien.

Jönköping University har sju studenter på utbytestermin på högskolans partneruniversitet strax utanför Bryssel. Enheten för Internationella Relationer på Jönköping University arbetar nu med att kontakta samtliga JU-studenter som är i Belgien.

Vid frågor, kontakta Lena Winald Möller, Internationella Relationer
E-post: lena.winald@ju.se 
Telefon: 036-101414

Behöver du någon att prata med? 
Välkommen att kontakta högskolans kurator

Marie Böwing-Lindström 
Telefon: 070-964 26 38

eller Chaplaincy, kontaktuppgifter se www.chaplaincy.se

UPPDATERAD 22 mars kl. 16.00:
Internationella Relationer har nu haft kontakt med samtliga JU-studenter i Belgien och ingen av dem är direkt berörd av det inträffade.