student
2016-03-31

2016-03-31

Introduktion till MFS-stipendiet

Vill du göra din uppsats eller ditt examensarbete utomlands? Då borde du komma på någon av Jönköping Universitys informationsträffar om MFS- stipendiet.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland under 8 sammanhängande veckor där fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling

 Stipendiet riktar sig till dig som vill göra ett examensarbete i ett utvecklingsland.

Introduktion till MFS-stipendiet ges vid följande tillfällen

  • Tisdag 26 april kl 12.00-13.00, Hb 117, HLK
  • Torsdag 1 september, kl 12.00-13.00, Hb 117, HLK
  • Måndag 4 oktober

Du som student får chans till att uppleva och utmanas av en helt ny kultur samt får internationell erfarenhet för personlig utveckling och ditt CV

Läs mer om programmet och möjliga värdländer.