student
2016-04-12

2016-04-12

Rökning vid A-huset

Röker du på innegården vid A-huset/JIBS? Tänk på att inte stå vid luftintagen, då det drar in rök i lokalerna.

De stora pelarna på innegården vid A-huset/JIBS (se bild) är luftintag för ventilation till JIBS. Då rökning sker vid luftintagen kommer rök in i kontor och föreläsningssalar.