student
2016-05-26

2016-05-26

Erfarenheter från studier i låg- och medelinkomstland

Många studenter tar möjligheten att studera utomlands under sin studietid. Ett sätt är att åka på Minor Field Studies till ett låg- och medelinkomstland. Välkommen till en föreläsning den 30 maj där studenter berättar om sina erfarenheter.

Minor Field Studies (MFS) är ett SIDA-finansierat stipendium för studenter som vill samla material till sin uppsats eller examensarbete på kandidat-, magister- eller masternivå. Varje år delar Universitets­ och hög­skolerådet (UHR) ut stipendiet till universitet och högskolor som ansökt. För 2016 beviljades JU MFS-stipendier på sammanlagt 480 000 kronor. Tio stipendier gick till Hälsohögskolan medan övriga fackhögskolor får två stipendier vardera.

Hälsohögskolan har en flerårig tradition att skicka studenter för att skriva sina uppsatser i ett låg- och medelinkomstland. Sedan 2008 har över hundra studenter varit iväg för att samla material till sina uppsatser.

MFS-programmet stöder Jönköping Universitys vision och mål att öka internationell utbildning. Genom att göra fältstudie i ett låg- och medelinkomstland ges studenterna möjlighet att vidga sina perspektiv och knyta internationella kontakter.

Den 30 maj bjuder Avdelningen för rehabilitering vid Hälsohögskolan in till en föreläsning där studenter som varit på MFS under våren 2016 berättar om sina erfarenheter.

Studenterna kommer bland annat berätta om erfarenheter från Etiopien, Samoa och Vietnam.

Välkommen!

När: 30 maj, kl 15.30- 17.00

Var: Forum Humanum, Hälsohögskolan

Kontaktperson: Ann Johansson