student
2016-06-07

2016-06-07

Viktig info om e-post och datorer på JU 10-13 juni

JU byter e-postsystem måndag 13 juni.

JU byter e-postsystem från GroupWise till Office 365 med Outlook helgen v 23. Office 2016 installeras på alla JU-datorer vid samma tidpunkt.

Du kan inte logga in i e-postsystemet mellan 10 juni 17.00 och 13 juni 08.00. Vi avråder dig från att använda någon JU-dator under samma tid.

Mer information finns på ju.se/helpdesk och i din JU e-post.