student
2016-08-24

2016-08-24

Parkeringar på campus stängs tillfälligt av

Torsdag 25 augusti-söndag 28 augusti kommer vissa cykel- och bilparkeringar på campus vara avstängda.

Du som tar din cykel till högskolan fredag 26 augusti hänvisas att parkera på cykelparkeringarna vid Hälsohögskolan eller vid Högskolan för lärande och kommunikation mot Barnarpsgatan. Du som tar bilen till campus kan inte parkera den under bron, söder om JIBS då den parkeringen kommer vara avstängd från torsdag 18.00.

Avspärrningarna är p.g.a. att delar av campusområdet inhägnas för att göra plats åt Insparksfestivalen lördag 27 augusti. Campus kommer av samma anledning vara avstängt från 16.00 lördag 27 augusti.