student
2016-08-25

2016-08-25

Informationsmöte MFS stipendium

Varmt välkommen till en informationsträff om MFS torsdag 1 september 12.00-13.00. Stipendiet riktar sig till dig som vill göra ett examensarbete i ett utvecklingsland.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till svenska studenter vid svenska universitet och högskolors grund- och avancerade nivå med ett internationellt intresse. Inom ramen för programmet ska stipendiaten samla material till sitt examensarbete eller motsvarande i ett utvecklingsland under 8 sammanhängande veckor där fokus ska ligga på att studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling

Välkommen till introduktion till MFS-stipendiet Torsdag 1 september, Hb 117 på Högskolan för lärande och kommunikation.

Du som student får chans till att uppleva och utmanas av en helt ny kultur samt får internationell erfarenhet för personlig utveckling och ditt CV

Läs mer om programmet och möjliga värdländer här.