student
2016-08-29

2016-08-29

Karriärdag på Hälsohögskolan

Välkommen till en karriärdag för studenterna på Hälsohögskolan måndag 29 augusti 11-14.

Hälsohögskolan anordnar i samarbete med Hälsosektion en karriärdag för alla studenter på Hälsohögskolan. Karriärdagen pågår måndag 29 augisti mellan 11-14 i Hälsohögskolans entré. Varmt välkomna!