student
2016-09-05

2016-09-05

Flaggor på halv stång

Med anledning av att en student på Högskolan för lärande och kommunikation har avlidit, sänker vi idag flaggorna på campus till halv stång.

Studenten läste MKV-programmet. Idag går tankarna till hennes familj och vänner.

Cookieinställningar