student
2016-10-03

2016-10-03

Utrymning med anledning av brandlarm 3 oktober

Studenter och personal i hus A, B och E fick efter lunch utrymma lokalerna när brandlarmet utlösts på grund av damm från byggnadsarbetet som pågår i hus A.

Räddningstjänst/brandkår var snabbt på plats och kunde konstatera att det inte var någon fara och ordinarie verksamhet kunde återupptas.