student
2016-10-11

2016-10-11

10 frågor om alkohol, droger, doping och sex

Studenthälsan har tillsammans med Studentkåren, Region Jönköping och Länsstyrelsen drivit ett projekt för att minska risktagandet vad gäller alkohol, droger och doping samt främja sexuell hälsa.

Vi vill nu göra en uppföljning av tidigare enkätundersökning och behöver din hjälp.

Enkäten riktar sig till studenter på Jönköping University och tar ca 5 minuter att fylla i. Dina svar behandlas konfidentiellt och resultatet redovisas så att enskilda svar inte kan urskiljas.

Efter att du svarat på hela enkäten kan du, om du vill, vara med i en tävling där du kan vinna biobiljetter. E-postadressen kommer endast att användas till utlottningen.

Frågor om alkohol, droger, doping och sexuell hälsa kan ibland upplevas som känsliga. Om du skulle känna att du vill prata med någon efter att ha svarat på enkäten så kan du alltid vända dig till studenthälsan.

Fyll i enkäten här.


Tack för din tid!
Studenthälsan