student
2016-11-02

2016-11-02

Visioner för campus

Inom några år kommer antalet studenter och personalstyrkan att öka inom Jönköping University. Hur ska vi använda våra befintliga lokaler på bästa sätt och vilka nya behöver vi? Studentkårens vice ordförande, Toni Johansson, är med i ett pågående JU-projekt om campusutvecklingen.

Toni Johansson, Studentkåren.

Till början på nästa år ska en så kallad campusplan tas fram som beskriver högskolans och kommunens vision för hur campus ska utvecklas på lång sikt, men den ska också vara konkret och ange olika projekt för att skapa ett förbättrat campus.

Toni, du är med i projektet. Berätta vad ni har gjort hittills.
Jag har varit med på två workshops i projektet. Den ena hölls med representanter från högskolan, Studentkåren och kommunen, men även med externa företag som är intresserade av att jobba med oss och komma närmare campus.

Den andra workshopen var intern med personer inom högskolan. Victoria Claesson från HI TECH var också med från studentsidan. Där diskuterade vi bland annat vad vi studenter vill ha på campus och vad vi behöver? Både vi och flera lärare lyfte behovet av fler studierum. Det är så få idag och de behöver utvecklas och bli bättre.

Vi pratade även om gröna ytor. Även om vi bygger är det viktigt att hålla kvar och förbättra gröna ytor. Det blir en bättre feeling på campus med mer grönt.

Är det något speciellt som gjort intryck på dig?
Från vår sida är det att de som är med i projektet lyssnar på oss från Studentkåren. Vi träffar ju högskolans studenter dagligen. Vi har till exempel lyft frågan om att Akademin behöver utvecklas och vara en del av campusutvecklingen och det har nu hamnat på agendan.

Varför tycker du det är viktigt att vara engagerad i campusutvecklingen?
Studenterna är det viktigaste vi har på högskolan. Det är viktigt att de ska trivas på campus och få bra möjlighet till att plugga här. Vi vill ju att de ska va kvar efter föreläsningarna. Därför är det ju jätteviktigt att campus utvecklas för studenternas bästa. Så det är bra att vi sitter med i de här grupperna och få möjlighet att utveckla campusplanen ihop.