student
2017-01-03

2017-01-03

Registrering våren 2017

Som student vid Jönköping University ska du registrera dig till program och kurser inför varje ny termin.

Registrering gör du på Ladok Web Services i anslutning till terminsstart i januari. Registreringen är nu öppen.