student
2017-01-24

2017-01-24

Sök stipendium!

Ska du åka på utlandsstudier eller läser du en teknisk utbildning? Passa på att dryga ut studiemedlet med ett stipendium.

Just nu kan du som student eller forskarstuderande på högskolan söka två olika stipendium: Gunnar Randholms stipendier eller Handelskammarens stipendier. Sista ansökan är 24 mars 2017.

Gunnar Randholms stipendier

Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Gunnar Randholms stipendier för studerande i högre teknisk utbildning i Jönköpings län.

Stipendier för utlandsstudier om tillsammans maximalt 50 000 kronor.

Gunnar Randholms stipendier ges i syfte att stimulera och premiera studerande i högre teknisk utbildning i Jönköpings län till goda resultat i ämnen av betydelse för näringslivets utveckling.

Gunnar Randholms stipendier ska finansiera studier utomlands med direkt och väsentlig anknytning till stipendiatens slutexamen. Stipendierna kan ges till studerande i högskoleutbildning eller kvalificerad yrkesutbildning anordnad i Jönköpings län. Studierna utomlands kan ske före eller efter avlagd examen.

Stipendierna 2017 ges med huvudkriteriet goda studieresultat, där stipendiaten genom utlandsstudier ytterligare vill förkovra sig.

Ansökan ska, i digital form, ha inkommit före kl. 17.00 den 24 mars 2017.

Ansökan skickas till: registrator@ju.se

Märk din ansökan "Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping Gunnar Randholms Stipendier".

Styrelsen för stipendiefonden beslutar om stipendier senast den 15 april 2017. De sökande meddelas skriftligen.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökt stipendiebelopp, ändamålet för vilket stipendiet söks, plan över användningen av ett eventuellt stipendium, curriculum vitae för sökande samt betygsutdrag. I övrigt får ansökan innehålla vad den sökande önskar åberopa. Ansökan insänds i ett exemplar.

Gunnar Randholms stipendier är inrättade genom att direktör Gunnar Randholm, Nässjö, har anslagit medel till Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping. Fonden förvaltar även medel för Handelskammarens stipendier för studerande och forskarstuderande vid Jönköping University.

Styrelsen för fonden består av Johan Svedberg, Ecatus AB (ordförande), Jörgen Birgersson, Jönköping University, Jonas Ekeroth, Handelskammaren i Jönköpings län (sekreterare).

Handelskammarens stipendier

Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Handelskammarens stipendier för studerande och forskarstuderande vid Jönköping University.

Stipendier för utlandsstudier om tillsammans maximalt 50 000 kronor.

Handelskammarens stipendier ges i syfte att stimulera och premiera studerande och forskarstuderande vid eller med anknytning till Jönköping University till goda resultat i ämnen av betydelse för näringslivets utveckling.

Handelskammarens stipendier ska finansiera studier utomlands med direkt och väsentlig anknytning till stipendiatens slutexamen. Stipendierna kan ges till studerande i grund- eller forskarutbildning vid Jönköping University, eller forskarstuderande vid annat lärosäte som är anställd inom Jönköping University. Studierna utomlands kan ske före eller efter avlagd examen.

Stipendierna 2017 kan ges till den som visat goda studieresultat och/eller i projektarbeten eller på annat sätt redovisat bra och originella idéer av god kvalitet inom området entreprenörskap eller av entreprenöriell karaktär och/eller främjar internationellt intresse. Ansökan ska, i digital form, ha inkommit före kl. 17.00 den 24 mars 2017.

Ansökan skickas till: registrator@ju.se

Märk din ansökan "Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping Handelskammarens stipendier".

Styrelsen för stipendiefonden beslutar om stipendier senast den 15 april 2017. De sökande meddelas skriftligen.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökt stipendiebelopp, ändamålet för vilket stipendiet söks, plan över användningen av ett ev. stipendium, curriculum vitae för sökande samt betygsutdrag. I övrigt får ansökan innehålla vad den sökande önskar åberopa. Ansökan insänds i ett exemplar.

Handelskammarens stipendier är inrättade genom att Handelskammaren i Jönköpings län har anslagit medel till Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping. Fonden förvaltar även medel för Gunnar Randholms stipendier för studerande vid högre teknisk utbildning i Jönköpings län.

Styrelsen för fonden består av Johan Svedberg, Ecatus AB (ordförande), Jörgen Birgersson, Jönköping University, Jonas Ekeroth, Handelskammaren i Jönköpings län (sekreterare).