student
2017-05-29

2017-05-29

Tack alla som deltog i enkäten om studentnöjdhet

I den webbaserade undersökningen ISBSB får studenter svara på frågor som rör allt kring studieupplevelsen, från studentboende till undervisning och kursinnehåll. Hösten 2016 genomfördes studentenkäten ISBSB för femte gången på Jönköping University.

The International Student Barometer (ISB) och the national student barometer (SB) är en webbaserad enkät som genomförs av det oberoende undersökningsföretaget I-graduate. Undersökningen genomförs årligen på hösten och resultaten görs tillgängliga för de deltagande lärosätena under våren.

I den senaste undersökningen deltog 196 lärosäten i 17 länder. 12 av Sveriges lärosäten deltog.

Varför genomför JU enkäten?

Ett av fokusområdena i JU:s strategier är att öka attraktionskraften och nöjdheten bland våra studenter. ISBSB är en viktig värdemätning och ett verktyg i det större arbetet med kvalitetsfrågor. Andra verktyg är bland annat kursutvärderingar, UKÄ:s kvalitetsutvärderingar och externa rankningar.

Genom att genomföra enkäten regelbundet, varje år, kan JU följa och följa upp resultaten och använda den som ett redskap att driva kvalitetsarbete i rätt riktning för att förbättra studieupplevelsen för våra studenter.

Hur gick det i år?

Svarsfrekvensen för Jönköping University var 38 procent. 2 978 studenter deltog.

De tre viktigaste urvalskriterierna när internationella studenter väljer lärosäte är i årets enkät en särskild kurstitel, personlig säkerhet och lärosätets rykte, medan kriteriet att det ska löna sig att studera är på fjärde plats för internationella studenter men första plats för svenska studenter.

Jönköping University får bra resultat på flera punkter. En av styrkorna i årets resultat är studenternas uppfattning om anställningsbarhet och karriärvägledning både från Career Center och från övrig personal.

Område för utveckling och förbättrad kommunikation kring är liksom tidigare år delar inom utbildning, till exempel bedömning, betygskriterier och feedback till studenterna.

Vad görs för att förbättra resultaten?

Varje fackhögskola och Högskoleservice arbetar med kvalitetsdrivande åtgärder och dialog med respektive studentförening och Studentkåren centralt. Här är några exempel på aktiviteter och åtgärder som gjorts 2015-2016:

Högskolan för lärande och kommunikation:

 • Utveckling av bedömningskriterier i samtliga kurser.
 • Tagit fram styrdokument för kursansvarig och examinator.
 • Genomfört pilot i digital examination.

Tekniska Högskolan:

 • Anpassat kursutvecklingsenkäten med frågor som harmoniserar med frågorna i ISBSB, för bättre möjlighet att följa upp kurserna där studenterna inte är nöja med upplägg, examination, feedback etc.
 • Etablerat grupp som driver pedagogisk utveckling tydligt kopplat till resultaten i ISBSB. I gruppen ingår en representant från varje avdelning.
 • Kompetensutveckling för lärare i högskolepedagogik och engelska.

Hälsohögskolan:

 • Pedagogisk grupp med representanter från varje avdelning.
 • Utvecklingsprojekt för att stärka ny pedagogik, däribland former för utbildning i de naturvetenskapliga ämnena samt den digitala miljön/lärresurser.
 • Förbättrat kursvärderingarna med exempel på lärandemål i kursen.

Jönköping International Business School:

 • Revidering av kursbedömningsprocessen
 • JIBS teacher day, 2016 med fokus på interaktivt och flexibelt lärande.
 • Investeringar i pedagogiska verktyg (t.ex. simuleringsspel, Ipads och AppleTV för screening i stora föreläsningssalar, studieresor)

Högskoleservice:

 • Dialog med banker för att informera de internationella studenterna om hur de får tillgång till banktjänster samt undersöka möjligheterna för bankerna att lättare tillhandahålla tjänsterna.
 • Öppnat Service Center som en väg in för alla studentens frågor.
 • Pågående digitalisering inom tentamenshantering för studenten

Tack alla studenter som deltog i enkäten!

Bland de som deltog lottade JU ut priser. Första priset, varsin Ipad, vanns av Cornelia Moberg på Högskolan för lärande och kommunikation, Kalle Eriksson på Tekniska Högskolan och Mirjam Savioja på Högskolan för lärande och kommunikation. Ytterligare 100 studenter vann biobiljetter.

Stort tack till alla studenter som gav sina synpunkter i enkäten. Era åsikter är ovärderliga i vårt arbete att bli ännu bättre.

Mats Jägstam, tf. rektor