student
2017-08-14

2017-08-14

Registrering hösten 2017

Inför varje ny termin måste du som student på Jönköping University registrera dig för att bekräfta dina fortsatta studier. Obs! Nya studenter registrerar sig med hjälp av registreringskortet som kommit med post.

Registrering gör du via Ladok Web Services i anslutning till terminsstart i augusti. Registreringen är nu öppen.