student
2017-08-29

2017-08-29

Kom ihåg att registrera dig

Inför varje ny termin måste du som student på Jönköping University registrera dig för att bekräfta dina fortsatta studier. Obs! Nya studenter registrerar sig med hjälp av registreringskortet som kommit med posten.

Registrering gör du direkt via Ladok Web Services.