student
2017-09-06

2017-09-06

Utrymning med anledning av brandlarm 6 september

Studenter och personal fick på onsdag eftermiddag utrymma lokalerna på grund av att brandlarmet utlösts sedan ett sprinklersystem satt igång.

En översyn av sprinklersystemet gjordes idag och det var en felkoppling som gjorde att systemet utlöstes. Räddningstjänst/brandkår var snabbt på plats och kunde konstatera att det inte var någon fara och ordinarie verksamhet kunde återupptas.