student
2017-09-13

2017-09-13

Föreläsning på tema mänskliga rättigheter

Nu på fredag 15 september hålls höstens första event på JU med anknytning till Mänskliga rättighetsdagarna. Då kan du lyssna till Nicola Lucchis föreläsning kring mänskliga rättigheter och teknologi.

Den 9-11 november är JU med och arrangerar Mänskliga rättighetsdagarna, även kallade MR-dagarna, på Elmia. Inför MR-dagarna kommer ett flertal event att hållas på JU för att lyfta mänskliga rättigheter ur olika perspektiv.

På fredag har du möjlighet att höra Nicola Lucchi, docent i rättsvetenskap vid JIBS, berätta om sin forskning kring mänskliga rättigheter och teknologi: "The impact of science and technology on the rights of the individual".

Nicola kommer att ta upp några typiska juridiska problem som uppstått genom den senaste utvecklingen inom vetenskap och teknik. Han kommer att presentera ett antal nutida och kontroversiella fallstudier där vetenskaps- och teknologiutvecklingen skär genom grundläggande juridiska rättigheter.

Välkommen att lyssna i bibliotekets tidskriftsrum kl. 12-12.30 på fredag.