student
2017-09-25

2017-09-25

Jonathan Kenna - seminarium om relationen mellan Sverige och Australien

Den 26 september kommer Jonathan Kenna, Australiens ambassadör i Sverige, till Jönköping University för att hålla ett seminarium om relationen mellan Sverige och Australien.

Jonathan Kenna kommer bland annat prata om handels- och investeringsrelationer mellan Sverige och Australien.

Tid: Klockan 14.00-15.30
Plats: Kurt Johansson-aulan, Hälsohögskolan