student
2017-10-03

2017-10-03

Tove Harnett - Rätten att leva som andra?

I november äger Mänskliga Rättighetsdagarna rum i Jönköping. I upptakt inför detta kommer Tove Harnett, lektor i socialt arbete, Lunds universitet, den 5 oktober och föreläser om rättigheter, rättvisa och diskriminering för personer med äldreomsorg.

På Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping kommer forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade att mötas för att hämta in ny kunskap och nya metoder och verktyg som hjälper till i arbetet för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna. Det blir också dagar fyllda av glädje, energi och kraft för att kunna fortsätta kampen.

Under Tove Harnetts föreläsning introduceras nya modeller och tankesätt som syftar till att förbättra levnadsvillkoren för äldre personer med äldreomsorg. Tove Harnett är lektor i socialt arbete på Socialhögskolan vid Lunds universitet. Hennes forskning, som främst riktar sig mot äldreomsorg, kännetecknas av intresset för makt och inflytande i till synes vardagliga situationer.

Datum: 5 oktober 2017
Tid och plats: 18.30-19.30, hc113