student
2017-11-14

2017-11-14

Besök från TorTalk

På onsdag den 22 november får vi besök från TorTalk som kommer att ha en genomgång av talsyntesen med samma namn.

Talsyntes används för att läsa och tolka information från böcker, broschyrer, hemsidor med mera. Ett talsyntesprogram läser upp all text som syns på datorns eller surfplattans skärm.

TorTalk finns installerat på högskolans datorer, används vid tentamen och finns att ladda ner för hemmabruk.

Plats: Hb 116 på HLK

14.00 -14:45. Pass 2 45 minuter om hur man kan studera med talsyntes. Studieteknik, tankekartor, barriärer mm. För studenter och personal.

15.00 – 16.00 60 minuter drop-in för studenter/personal med TorTalk på plats.