student
2017-12-11

2017-12-11

Parkeringstillstånd

Från och med VT 2018 kommer parkeringstillstånden endast att säljas per månad, och inte per termin.

Detta för att ge fler studenter möjlighet att köpa parkeringstillstånd vid varje försäljningstillfälle. Parkeringstillstånden säljs i Service Center den 25e varje månad. Om den 25e infaller på en helg eller röd dag säljs parkeringstillstånden nästföljande vardag. Parkeringstillstånden börjar alltid säljas direkt vid öppning, dvs. 07.30, utom på torsdagar då Service Center öppnar 11.30.

I december säljs parkeringstillstånden för januari måndagen den 18e december på grund av julledighet. Aktuella öppettider.

Observera att parkering alltid sker i mån av plats.