student
2018-01-19

2018-01-19

Öppet seminarium om CSR

Studenter och personal vid samtliga fackhögskolor inbjuds till ett öppet seminarium den 8 februari om regeringens policy för hållbart entreprenörskap.

Seminariet hålls av Diana Madunic, som är ansvarig för frågor om hållbart företagande (CSR) med ställning som ambassadör vid UD:s enhet för internationell handelspolitik. Seminariet arrangeras inom projektet SIRU, Social Innovation for Regional Development.

Tid: Torsdag 8 februari klockan 10.00 - 10.45
Plats: B1014
Språk: Engelska