student
2018-02-05

2018-02-05

Tack för dina åsikter kring Digital tentamensutlämning

Enkätundersökningen gällande Digital tentamensutlämning är nu slutförd och vi vill tacka alla medverkande.

Era åsikter hjälper oss i vårt utvecklingsarbete till att ständigt förbättra denna service. Utlottning av biobiljetter har skett bland de medverkande och vinnarna är meddelade via mail.

Vänliga hälsningar,

Service Center