student
2018-04-04

2018-04-04

Enkelt och snabbt HIV-Test erbjuds studenter

Måndagen 9 april är du välkommen att göra ett HIV-test med snabbsvar på Studenthälsan.

Det tas genom ett blodprov i fingret och du får ett svar efter 15 min. Vi gör detta i samarbete med Noaks Ark, Växjö.

Drop In tider hos Studenthälsan under måndagen: 10-12, 13.15-16.00.