student
2018-05-24

2018-05-24

Flaggor på halv stång den 24 maj

Med anledning av att en medarbetare på Tekniska Högskolan gått bort sänker vi idag flaggorna till halv stång.

Cookieinställningar