student
2018-05-29

2018-05-29

Angående politiska partier på campus

Rektor på Jönköping University tog i februari ett beslut angående politiska partiers närvaro i högskolans lokaler och campus.

Jönköping University är en religiöst och politiskt obunden organisation. Som lärosäte är vi naturligtvis förespråkare för demokrati. Vi erbjuder våra studenter och personal en internationell miljö, en plats för byggande av kunskap, utbyte av erfarenhet och möten mellan människor från hela länet och hela världen.

För att säkerställa en enhetlig hantering av förfrågningar från externa aktörer att hyra lokal på campus, och därmed undvika risk för godtyckliga och ej demokratiska tolkningar i enskilda frågor, såg vi behovet att göra ett tydligt ställningstagande för vad som ska gälla hos oss. Flera lärosäten har haft liknande diskussioner i denna fråga. Rektors beslut föranleddes av omvärldsbevakning och diskussion inom Jönköping Universitys ledning tillsammans med Studentkåren.

Jönköping Universitys förhållningssätt är att högskolan inte upplåter lokaler eller ytor på högskoleområdet åt politiska partier. I beslutet tydliggörs att undantag kan göras för:

  • arrangemang som en direkt och tydlig koppling till högskolans verksamhet (utbildning och forskning)
  • sakpolitiska debatter och föreläsningar kopplade till högskolans verksamhet och där högskolan är medarrangör
  • arrangemang som sker på uppdrag av myndighet
  • den del av högskoleområdet som enligt beslut av Jönköpings kommun utgör allmän plats

Våra studenter och vår personal ska kunna lita på att deras arbetsplats och arbetsmiljö hos oss är fri från propaganda och opinionsbildning. På Jönköping University är vi fortfarande öppna för arrangemang där högskolan är delaktig som anordnare, till exempel politiska diskussioner, föreläsningar eller besök med koppling till den verksamhet vi bedriver och de uppdrag vi har; utbildning, forskning och samverkan.

Agneta Marell, rektor
Mats Jägstam, prorektor
Jacob Wassén, ordförande Jönköpings Studentkår
Marie Öhman, vd Högskolan för lärande och kommunikation
Jan Mårtensson, tf vd Hälsohögskolan
Jerker Moodysson, vd Jönköping International Business School
Ingrid Wadskog, vd Tekniska Högskolan
Jenny Dahlkild, tf vd Jönköping University Enterprise
Hanna Ståhl, vd Högskoleservice