student
2018-06-21

2018-06-21

Resultat av studentbarometern 2018

I den webbaserade undersökningen ISBSB får studenter svara på frågor som rör allt kring studieupplevelsen – från studentboende till undervisning och kursinnehåll. Under hösten 2017 genomfördes enkäten för sjätte gången på Jönköping University.

The International Student Barometer (ISB) och the National Student Barometer (SB) är en webbaserad enkät som genomförs av ett oberoende undersökningsföretag. Undersökningen genomförs årligen på hösten och resultaten görs tillgängliga för de deltagande lärosätena under våren.

I den senaste undersökningen deltog 129 lärosäten i 17 länder.

Agneta Marell, rektor, svarar här på några frågor om enkäten:

Varför genomförs den här enkäten på Jönköping University?

- Ett av fokusområdena i JU:s strategier är att öka attraktionskraften och nöjdheten bland våra studenter. ISBSB är en viktig värdemätare och ett verktyg i det större arbetet med kvalitetsfrågor. Andra verktyg är bland annat kursutvärderingar, UKÄ:s kvalitetsutvärderingar och externa rankningar.

- Genom att genomföra enkäten regelbundet, det vill säga varje år, kan JU följa och följa upp resultaten och använda dem som ett redskap för att driva kvalitetsarbete i rätt riktning för att förbättra studieupplevelsen för våra studenter.

Hur gick det i år?

- I den senaste under sökningen deltog 4.820 studenter vid Jönköping University. Det motsvarar en svarsfrekvens på 51 procent, vilket är den högsta svarsfrekvensen vi någonsin har haft.

- De tre viktigaste urvalskriterierna när internationella studenter väljer lärosäte är i årets enkät en särskild kurstitel, lärosätets rykte och möjligheten att ha ett deltidsarbete vid sidan av studierna. De nationella studenterna värderar vikten av det sociala livet, platsen de studerar på och lärosätets rykte.

- Jönköping University får bra resultat på flera punkter. En av styrkorna i årets resultat är föreläsningar med gästande experter. Områden för utveckling och förbättrad kommunikation kring är delar inom till exempel kursinnehåll och feedback till studenterna.

Vad görs på Jönköping University för att förbättra resultaten?

- Varje fackhögskola och Högskoleservice arbetar med kvalitetsdrivande åtgärder och håller en ständig dialog med respektive studentförening och Studentkåren centralt.

- Stort tack till alla studenter som gav sina synpunkter i enkäten. Era åsikter är ovärderliga i vårt arbete att bli ännu bättre.

Bland de studenter som tog sig tid att svara på enkäten lottade JU ut fina priser. Första priset, vilket var varsin Ipad, vanns av Johannes Ahlin på JTH, Lisa Nyström på HLK och Marta Youeel Eshoo på Jönköping på JIBS. Ytterligare 100 studenter vann biobiljetter.

Exempel på aktiviteter och åtgärder som har gjorts sedan den förra undersökningen:

Högskolan för lärande och kommunikation:

 • Utveckling av bedömningskriterier i samtliga kurser
 • Tagit fram styrdokument för kursansvarig och examinator på engelska
 • Förbättrad introduktion till programstudier, för att tydliggöra förväntningar

Tekniska Högskolan:

 • Kompetensutveckling för lärare i högskolepedagogik
 • Anpassat kursutvecklingsenkäten med nya frågor
 • Genomfört flera PED Talks, med kopplingar till resultatet i ISBSB

Hälsohögskolan:

 • Inrättat ett programråd till varje program med representanter från både lärare och respektive verksamhet, för att stärka relationen med yrkeslivet
 • Genomsyn och förstärkning av internationella kurser, som möjliggör bättre studentutbyte, har gjorts genom Hälsohögskolan internationella råd
 • Förbättring av lokalerna och investering i modernare utrustning

Jönköping International Business School:

 • Inventerar i vilken grad JIBS kurser innehåller bedömningsmatriser
 • Utvecklar ett teaching review-program för sina lärare med systematisk utvärdering av undervisningen, med fokus på mentorskap och kontinuerligt förbättringsarbete
 • Kursen Organization and Leadership har flyttats för att säkerställa att alla studenter får kursen tidigt, då andra kurser delvis bygger på de grunder som ges där

Högskoleservice:

 • Förbättrat informationen om utlandsstudier och gjort processen mer tydlig för studenterna
 • Skapat nya aktiviteter av förebyggande karaktär på både svenska och engelska inom områden för Studenthälsans verksamhet
 • Utvecklat Career Center med bland annat inbyggd chattfunktion på webben och nya föreläsningar