student
2018-08-17

2018-08-17

Kom ihåg att registerera dig

Inför varje ny termin måste du som student på Jönköping University registrera dig för att bekräfta dina studier.

Student som ska fortsätta studera på Jönköping University registrering sig direkt via Ladok Web Services.

Nya studenter måste registrera sig och skapa ett användarkonto för att studera vid Jönköping University. Om du inte har registrerat dig i förväg och uteblir vid uppropet riskerar du att förlora din plats. Registeringen öppnar en vecka före upprop och stänger dagen före upprop. I samband med registering och kontoaktivering bör du även beställa
JU-kortet som ger dig access till skolans lokaler och är ett bevis på att du är student vid JU.