student
2018-08-29

2018-08-29

Beröm av räddningstjänsten efter utrymning

Under morgonen gick brandlarmet på 5:e våningen vid Rektors kansli i A-byggnaden.

Räddningstjänsten var på plats cirka 5 minuter efter att larmet gått vid 07:52. De kunde snabbt konstatera att det var en rökdetektor som fått byggdamm i sig och utlöst larmet. Det pågår ett renoveringsarbete vid Rektors kansli.

Då larmet gick utrymdes Hus A, B och E snabbt och kontrollerat, och vi fick beröm av räddningstjänsten för den välfungerande organisationen.