student
2018-12-12

2018-12-12

Ändrad ansökningsperiod för Minor Field Studies

På grund av att Minor Field Studies-programmet strukturerats om från finansiärens sida saknas nya medel under vårterminen 2019 och det är därför inte möjligt att utlysa några MFS-stipendier under VT19.

Däremot kan det bli möjligt för studenter på Jönköping University som vill genomföra MFS under HT19 att söka medel via andra lärosäten som tar emot externa sökande. Kontakta JU's Minor Field Studies handläggare Lucie.Weissova@ju.se för mer information.

Nästa ansökningsperiod för MFS på Jönköping University har deadline den 1 november 2019 och gäller för studenter som vill skriva sin uppsats under VT20, HT20 eller VT21.

Mer information om MFS programmet finns i Ping Pong, där du söker efter Minor Field Studies i katalogen.