student
2019-02-04

2019-02-04

JTH studenter: Nytt avtal för VDI-lösning

Ett nytt avtal har inneburit kraftigt ökade licenskostnader kopplat till externa klienter för VDI-lösningen som JTH använder inom vissa kurser.

På grund av kostnadsökningen har JTH beslutat att beställa VDI-licenser till nu aktiva studenter inom de program som genomgående använder VDI.

För övriga JTH-studenter avbeställs VDI-licensen med omedelbar verkan. Avsikten är inte att studenter som behöver VDI ska bli utan. Åtgärden är avvägning för att inte omedelbart drabbas fullt ut av höga och obudgeterade kostnader.

Om du som är student och använder VDI och behöver det i din kurs och upptäcker att du inte längre kan logga in via VDI, så är detta alltså inte JTH:s avsikt. Då ber vi dig kontakta lärare/kursansvarig/programansvarig för att beställa en licens till dig via IT-helpdesk.