student
2019-02-12

2019-02-12

Första tentan i Inspera?

Skall du skriva din första tenta i Inspera? - erbjudande om supportstuga

Vi erbjuder stödtillfällen för att hjälpa studenter att förbereda sig för sin första tentamen i Inspera. Studenter erbjuds hjälp med att installera Safe Exam Browser eller att få svar på sina frågor som rör digital tentamen.

Om du önskar stöd, vänligen ta med din bärbara dator och kom till Service Center, någon av nedanstående tider:

Feb. 20 - 07:30 – 10:30
Feb. 28 - 08:00 – 11.00

Vänliga hälsningar Det digtala tentamensteamet på JU