student
2019-03-08

2019-03-08

Handelskammarens stipendier

Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping utlyser Handelskammarens stipendier för studerande och forskarstuderande vid Jönköping University. Stipendier för utlandsstudier om tillsammans maximalt 50 000 kronor.

Handelskammarens stipendier ges i syfte att stimulera och premiera studerande och forskarstuderande vid eller med anknytning till Jönköping University till goda resultat i ämnen av betydelse för näringslivets utveckling. Handelskammarens stipendier ska finansiera studier utomlands med direkt och väsentlig anknytning till stipendiatens slutexamen.

Stipendierna kan ges till studerande i grund- eller forskarutbildning vid Jönköping University, eller forskarstuderande vid annat lärosäte som är anställd inom Jönköping University. Studierna utomlands kan ske före eller efter avlagd examen. Stipendierna 2019 kan ges till den som visat goda studieresultat och/eller i projektarbeten eller på annat sätt redovisat bra och originella idéer av god kvalitet inom området entreprenörskap eller av entreprenöriell karaktär och/eller främjar internationellt intresse.

Ansökan ska, i digital form, ha inkommit före kl. 17.00 den 22 mars 2019. Ansökan skickas till: registrator@ju.se Märk din ansökan "Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping Handelskammarens stipendier".

Styrelsen för stipendiefonden beslutar om stipendier senast den 15 april 2019. De sökande meddelas skriftligen.

Ansökan ska innehålla uppgifter om sökt stipendiebelopp, ändamålet för vilket stipendiet söks, plan över användningen av ett ev. stipendium, curriculum vitae för sökande samt betygsutdrag. I övrigt får ansökan innehålla vad den sökande önskar åberopa. Ansökan insänds i ett exemplar.

 

Handelskammarens stipendier är inrättade genom att Handelskammaren i Jönköpings län har anslagit medel till Stiftelsen Näringslivets Donationsfond i Jönköping. Fonden förvaltar även medel för Gunnar Randholms stipendier för studerande vid högre teknisk utbildning i Jönköpings län. Styrelsen för fonden består av direktör Johan Svedberg, Ecatus AB (ordförande), Jörgen Birgersson, Högskolan i Jönköping, Jonas Ekeroth, Handelskammaren i Jönköpings län (sekreterare).