student
2019-03-29

2019-03-29

"Barn och unga som utsätts för våld"

Föreläsning av Rädda Barnen

Vad är våld? Vilka barn och unga utsätts för våld? Hur jobbar vi med att förebygga och stötta barn som varit utsatta för våld? Vad kan vi alla göra för att förebygga våld?
Föreläsningen hålls av Cristian Pena, leg. psykolog vid Rädda Barnens centrum för stöd och behandling av traumatiserade barn. Alla studenter samt övriga intresserade hälsas välkomna.

Tid och plats: 3 april kl. 18-19 i Hb116 på HLK