student
2019-04-29

2019-04-29

Lunchföreläsning med alumn Özge Öner 8 maj

Den 8 maj håller Özge Öner en lunchföreläsning på temat: a post-doctoral alumni talks about strategies for an international career.

Özge fick sin doktorsexamen i ekonomi 2014 från JIBS och hennes doktorsavhandling, med titeln "Retail Location", fokuserad på rumsliga mönster för detaljhandeln i Sverige. Hennes forskning har sin utgångspunkt i stads- och regionalekonomi och behandlar frågor som rör migration, rörlighet för arbetskraft, mikrogeografi av etniska enklaver och segregering, detaljhandel och servicegeografi, stadsbyggnader samt geografi av entreprenörskap och omröstningsgeografi.

Tid och plats: 12:00 - 13:00 i E1405

Föreläsningen hålls på engelska och arrangeras av Career Center. Lunch erbjuds till de studenter som anmält intresse senast två dagar innan föreläsningen. Anmälan görs via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..