student
2019-04-29

2019-04-29

Ny ledning på Jönköpings Studentkår

Under fredagen hölls Studentkårens Årsmöte. Under mötet valdes bland annat Jenný Jensdóttir till Vice Ordförande och Sophia Fröberg Liljenberg till Ordförande för Jönköpings Studentkår.

- Vi ser båda fram emot det kommande året och kommer att jobba för att alla studenter på campus verkligen ska förstå vad Studentkåren jobbar med och för. Vi kommer att stötta alla initiativ och jobba för att utveckla både det studiesociala livet och utbildningskvalitén, det säger Jenný och Sophia.

Under mötet godkändes budgeten för kommande verksamhetsår och flertalet motioner diskuterades. Beslut togs även om att Studentkårsavgiften kommer höjas med 20 kr på grund av inflation samt att verksamheten ska behålla samma kvalité som tidigare. Därtill beslutades att inval till styrelsen kommer ändras till 2021 samt att en drogpolicy ska adderas till Studentkårens stadgar.

På fredagen valdes även ett flertal studenter in till olika positioner på Studentkåren:

Sophia Fröberg Liljenberg: Ordförande
Jenný Jensdóttir: Vice Ordförande
Eric Gustafsson: Styrelseledamot
Henrietta Tang: Hälso- representant i valberedningen
Oskar Ogarp: JTH- representant i valberedningen
Paul Pawlowski: JIBS- representant i valberedningen

Deras mandat börjar i juli.

Platserna för verksamhetsrevisorteamet kommer att fyllnadsväljas.

För mer information om Årsmötet, mötesanteckningar etc. vänligen kontakta Ordförande Paul Pawlowski.

Jenný Jensdóttir till Vice Ordförande och Sophia Fröberg Liljenberg till Ordförande för Jönköpings Studentkår.

Jenný Jensdóttir, Vice Ordförande och Sophia Fröberg Liljenberg, Ordförande för Jönköpings Studentkår.