student
2019-05-29

2019-05-29

Luisa Jödicke hade sin NFK på BMW Group

Luisa Jödicke ville få ut så mycket som möjligt av sin Näringslivs förlagda kurs så hon valde att ha den på sommaren och förlänga den till 14 veckor. Hon är mycket nöjd med sin tid på BMW och deras avdelning för produktionssimulering.

Luisa Jödicke

Tekniska Högskolan vid Jönköping University ger sina elever möjlighet till Näringsförlagd kurs (NFK). Det innebär att studenten har praktik, ofta mellan fem till sju veckor, ute hos en arbetsgivare. Studenten har också möjlighet att förlägga sin NFK under sommaruppehållet, något som Luisa Jödicke gjorde. Luisa är från Tyskland och en av JU:s många internationella studenter. Hon läser sin Master i Produktutveckling på Tekniska Högskolan. Luisa valde att ha sin NFK på BWM Group i München, Tyskland. Två av hennes klasskompisar gjorde också sin praktik i Tyskland, de var på Porsche och Mercedes i Stuttgart.

– Jag ville göra min NFK i Tyskland och att det blev på BMW berodde på att jag har en kompis som jobbar där. Han hjälpte mig att få en bra kontakt på BMW och med ett nätverk, säger Luisa.

Man lär sig mycket på skolan av sina lärare, klasskamrater och föreläsningar, men att få göra praktik redan under utbildningen ger en tydlig koppling mellan just teori och praktik. Att studenterna kommer ut till företag under sin utbildning gynnar så klart studenterna som får bra erfarenhet, större nätverk och en fot in på företaget. Men det gynnar också företagen så får helt ny input, nya kunskaper och möjlighet att binda upp talanger och kompetens.

– Innan jag funderade på var jag skulle göra min NFK hade jag bestämt att jag ville vara ute hos ett företag i mer än fem veckor. Från tidigare erfarenheter vet jag att det tar ett tag att vänja sig och komma in i en ny omgivning och en ny jobbkultur. Eftersom jag verkligen ville få ut så mycket som möjligt från min NFK valde jag därför att förlänga min praktik över sommaruppehållet, så jag var hos BMW i 14 veckor, berättar Luisa.

En annan viktig faktor för Luisa när hon valde företag var att hon gärna ville arbeta med ett område som studierna inte fullt ut hade täckt. Det blev alltså BMW och deras avdelning för produktsimulering.

BMW är en av världens största biltillverkare. De har 30 tillverkningsplatser i 14 länder. Deras produktionssimulerings avdelning är både stor och viktig för dem. Där testas allt genom simuleringar i datorn. De simulerar bland annat hur man kan förbättra nuvarande produkter i bilarna, men även helt nya. Avdelningen analyserar också energieffektiviteten, en viktig faktor för biltillverkare.

På BMW och deras produktionssimulerings avdelning fick Luisa arbeta inom fyra områden. Huvuduppgiften var att jobba med deras processimulering. Det andra var att analysera processerna, förbättra visualiseringen och ansluta standardprocesser mellan olika avdelningar. Det tredje området var generella översättningsarbeten. Hon översatte helt enkelt tyska texter till engelska. Det sista området Luisa jobbade med kan sammanfattas med ”andra uppgifter”. Det kunde vara mindre uppgifter på en dag eller två.

– Jag har lärt mig väldigt mycket rent praktiskt, men också om arbetskulturen och arbetsmiljö under min praktik. Vissa uppgifter som jag fick kunde verka ganska tråkiga i början, men det visade sig att de uppgifterna som jag lärt mig mest av och jag har fått stor insikt om företagets strukturer och sätt att arbeta på. Jag tycker att NFK är en jättebra kurs att ha i utbildningen. Jag skulle dock rekommendera andra studenter att göra praktiken på sommaren så de får längre tid på företaget, då det tar tid att komma in i allt, avslutar Luisa Jödicke.