student
2019-06-20

2019-06-20

JSA Investment Club på studieresor

Under våren har JSA Investment Club besökt både Stockholm och London för studiebesök hos olika företag och banker. Resorna har arrangerats och planerats av styrelsen, utan hjälp från utomstående. Studenter har sedan haft möjlighet att söka sig till en plats på dessa resor. De studenter som valts ut av styrelsen har alla varit kunniga och intresserade av finans men också ansetts vara bra representanter för skolan.

Den första resan gick till London i slutet av mars. Under två av de tre dagarna var två studiebesök per dag inplanerade men det gavs också möjlighet till en ledig dag då gruppen kunde utforska staden. Det här var den första resan till London som arrangerats av JSA Investment Club och under resan fick de möjlighet att besöka välkända verksamheter så som Bloomberg, UBS (Union Bank of Switzerland), Royal Bank of Canada samt Berenberg. Genom brev och kontakter som styrelsen för klubben har fick de kontakt med dessa företag och under studiebesöken fick de träffa anställda, besöka kontor och olika avdelningar samt en guidad tur för att se mer av verksamheten.

UBS London - foto: Lukas Maschmann

- Det var mycket intressant att få komma intill företag på detta sättet men också en fantastisk möjlighet att skapa kontakter för framtiden, berättar Charlotta Kortered som är medlem i styrelsen.

Under flera år har JSA Investment Club besökt Stockholm, i år arrangerades resan i slutet av april och de besökte flera stora och välkända företag som till exempel: Goldman Sachs, Spiltan Fonder, SEB Markets, Söderberg och Partners samt Catella. Några av dessa företag har man besök tidigare i föreningen men Goldman Sachs var nytt, något annat som var nytt är att man under detta besök lyckats se till att alla studiebesök hölls på engelska, därför kunde fler studenter följa med. Under besöken i Stockholm fick man precis som i London chans att träffa olika avdelningar, men också gå runt bland kontoren och få lite mer känsla för företagen.

Syftet med dessa resor är att binda samman studenter med företag men också en möjlighet för studenter som är intresserade av att finans att få en inblick i hur vardagen kan se ut. Resorna har varit mycket uppskattade av de deltagande och tidigare resor har till exempel lett till vidare möjligheter i form av internships för studenter.

JSA Investment Club hoppas att dessa resor kan fortsätta i framtiden och utvecklas, till både nya destinationer och företag.