student
2019-06-28

2019-06-28

POP/IMAP/SMTP

Av säkerhetsskäl är möjligheten att använda POP/IMAP/SMTP nu stängd.

POP, IMAP och SMTP har tidigare kunnat användas för åtkomst till e-post på JU. Den möjligheten är nu stängd. Använd istället Microsoft Exchange eller logga in på portalen för att läsa e-post.