student
2019-08-14

2019-08-14

Adobe Creative Cloud 2019 i datorsalarna

Under sommaren har datorerna i datorsalarna installerats om, så nu finns Adobe Creative Cloud 2019 på alla datorer.

Adobe har en ny licensform som kräver att en inloggning görs för att kunna använda applikationerna. När Adobe-applikationen startas visas en inloggningsruta, där man först klickar på Logga in med ett Enterprise ID och därefter loggar in med sitt JU-konto (e-postadress och lösenord). Detta gäller även vår VDI-miljö.

Information om hur man loggar in med JU-konto (Adobe Enterprise ID):
https://helpx.adobe.com/se/enterprise/kb/enterprise-id-faq.html#SigninwithanEnterpriseID Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Adobe Creative Cloud används för att kunna installera Adobes programvaror, som t ex Photoshop, InDesign och Illustrator.