student
2019-08-19

2019-08-19

Sök Aktiestinsens stipendium inom äldres aktivitet och hälsa 2019

Har du ett projekt på gång som främjar äldres aktivitet och hälsa? Då kan du söka stipendium från Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse. Ansök senast den 11 oktober.

Varje år utlyser Aktiestinsens Lennart Israelssons stiftelse ett antal stipendier till studenter, forskare och entreprenörer för att främja entreprenöriellt utvecklingsarbete och forskning om hälsofrämjande arbete för äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet. För 2019 är den totala stipendiesumman 400 000 kr.

Stipendierna ska användas för projekt som bedrivs i samverkan mellan forskare och studenter vid Hälsohögskolan och yrkesverksamma som arbetar för att främja äldres aktivitet och hälsa inom arbetsterapiområdet.

Samverkan mellan forskare, studenter och yrkesverksamma behöver etableras innan ansökan skickas in. Därför erbjuds två tillfällen under hösten där intresserade kan träffas för att samverka kring eventuella ansökningar:

  • Onsdagen den 11 september kl. 17.00-19.00
  • Onsdagen den 2 oktober kl. 17.00-19.00

Anmälan till dessa samverkanstillfällen skickas till Anita.Bjorklund@ju.se senast en vecka innan de ska äga rum.

Ansökan om stipendium skickas till registrator@ju.se senast fredagen den 11 oktober. Märk ärendet Aktiestinsen, dnr JU 2019/1001-65.

Besked om beviljade stipendier meddelas före årsskiftet.

Mer information om ansökan, informationsträffar och kontaktuppgifter samt ansökningsblankett finns här.