student
2019-09-25

2019-09-25

Kontrollera dina uppgifter i Ladok

En ny termin är igång, det är därför dags att se över dina kontaktuppgifter i StudentLadok.

I StudentLadok kontrollerar du att dina kontaktuppgifter stämmer:

  • Du kan lägga in en tillfällig postadress (om du inte adressändrat via Skatteverket). Ladok uppdaterar dina uppgifter automatiskt varje fredag.
  • Det namn som står i StudentLadok är det namn som står på alla skolrelaterade intyg, och senare även på ditt examensbevis. Kontakta Skatteverket om ditt namn inte stämmer.
  • Du kan också ändra din mailadress för att styra vart du vill ha aviseringar kring dina studieresultat.

OBS! Tänk på att även om du anger en annan mail än din JU-mail kommer det ändå att vara JU-mailen som i huvudsak används i all kommunikation med dig.
Mailen i StudentLadok används främst för aviseringar om studieresultat.

Logga in i StudentLadok

"Mina uppgifter" hittar du längst upp till höger på sidan i webbläsaren. Om du loggar in via en mobiltelefon hittar du funktionen under menyknappen.


Läs hela informationen här.