student
2019-10-02

2019-10-02

Kurs i mindfullness - Sista anmälningsdag 6 oktober

Med hjälp av mindfulness kan du träna dig på att vara mer uppmärksam i nuet. När livet är stressigt är det lätt att vi går på autopilot och inte ser vilka möjligheter vi har och vi glömmer att göra realistiska val och bedömningar.

Kursen består av fem tillfällen, 1,5 timme/tillfälle. Vi varvar mindfulnessövningar med teori och diskussioner. Du kommer också att få göra övningar mellan träffarna.

Tid och plats

Tillfällen Höstterminen 2019: 24/10, 31/10, 7/11, 21/11 och 28/11.

Klockan: 15.00-16.30

Plats: J 3103 Campus Arena (övre plan, lärosalen).

För mer information och anmälan läs här