student
2020-01-06

2020-01-06

Registrera dig på kurser till vårterminen

Inför varje ny termin, måste du som student registrera dig på de programkurser och fristående kurser du ska läsa vid Jönköping University.

Registrering gör du i anslutning till terminsstart i januari på Ladok Web Services