student
2020-04-01

2020-04-01

Glöm inte att anmäla dig till tentamen

Det är helt nödvändigt att du anmäler dig till tentamen, innan anmälan stänger, vilket är tio dagar före tentamenstillfället.

Detta är den vanliga regeln för tentamen och den gäller även i rådande läge, när tentamina skrivs på distans. Under en kort period, i samband med omställningen av tentamensverksamheten, gjordes undantag från regeln, men nu gäller den som vanligt igen.

Läs mer på sidan om tentamen