student
2020-10-19

2020-10-19

Driftsstopp för IT natten mellan 21–22 oktober 

Vitala delar av JU:s IT-nätverk behöver bytas på grund av att uppgraderingar och support från leverantören kommer att upphöra framöver.  

Bytet är omfattande och kommer att innebära att det är totalt stopp för all IT-relaterad verksamhet på JU.

Detta betyder bland annat att:

  • alla nätverk kommer att ligga nere.
  • inloggning mot våra system och tjänster kommer inte att fungera, varken från campus eller på distans.
  • inloggning på datorer i datorsalar, grupprum och lärosalar kommer inte att fungera.
  • man kommer inte att kunna komma åt några filer eller e-mejl.

Arbetet påbörjas på kvällen den 21 oktober kl. 21.00 med att all IT-relaterad verksamhet stängs ner. Utrustningen byts ut och i takt med att tjänster kopplas in och ansluts i den nya utrustningen kommer funktionalitet successivt att komma tillbaka under natten för att vara helt återställt på morgonen den 22 oktober.

Vid frågor kontakta IT Helpdesk https://ju.se/it-helpdesk.html