student
2020-11-10

2020-11-10

Koldioxidskatt i Sverige - en bra idé för andra länder?

Den 3 december kommer Susanne Åkerfeldt, senior juridisk rådgivare vid Finansdepartementet, att hålla en onlineföreläsning. Hon kommer att prata om lärdomarna från de senaste 26 åren av koldioxidskatt i Sverige, och varför detta skulle kunna fungera framgångsrikt över hela världen.