student
2020-11-19

2020-11-19

Information från rektor

En hälsning från rektor Agneta Marell till studenter och personal på Jönköping University.

Kollegor och studenter

Den 16 november tillkännagav statsministern ytterligare begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar från och med den 24 november i minst fyra veckor framåt. Beslutet innebär att maxgränsen på 50 personer vid allmänna sammankomster sänks till åtta personer. Restriktionerna för allmänna sammankomster omfattar inte undervisning vid till exempel högskolor/universitet.

Jönköpings län har efter beslut från Folkhälsomyndigheten infört lokala allmänna råd från och med den 3 november och till den 24 november (med eventuell förlängning). Dessa innebär bland annat minskad kontakt med andra personer under fritiden och så långt som möjligt även under arbete och studier.

Den nuvarande situationen skapar oro och många frågor har uppstått. Bland annat finns frågor om hur JU resonerar med tanke på att vissa undervisningsmoment och tentamen fortfarande genomförs på campus.

Jönköping University följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. En student som deltar i seminarier eller tentamen som lärosätet har bedömt ska bedrivas på campus bryter inte mot de gällande råden. Att i samband med dessa aktiviteter resa kollektivt till och från campus bedöms inte som onödiga resor. Samtidigt ligger ett stort personligt ansvar på individen att stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, hålla avstånd och tvätta händerna.

Det är självklart och av yttersta vikt att vi bidrar till att minska risken för smittspridning genom att minska tätheten på campus och coronaanpassa alla delar av vår verksamhet. Bland annat har vi, vid tentamen, implementerat regler vid in- och utgång, rutiner för rengöring av bänkar och tangentbord, samt tillhandahåller handsprit. Föreläsningar genomförs digitalt. Möten, evenemang, konferenser, besök och liknande genomförs digitalt, skjuts upp eller ställs in. JU bedömer dock att för att fortsättningsvis utbilda och examinera studenter i tid med bibehållen kvalitet krävs att vissa undervisnings- och examinationsmoment bedrivs på campus.

Förutsättningarna och utmaningarna är olika på skolorna inom JU, men avsikten är att hålla en gemensam linje i våra åtgärder och i den information som ges. Vid frågor rekommenderas lärare, studenter och anställda följande kontaktvägar:

  • Om du som student har frågor om din undervisning eller examination, kontakta kurs- eller programansvarig på din skola.
  • Om du som lärare har frågor eller funderingar, eller känner osäkerhet över hur du ska kommunicera med dina studenter, kontakta utbildningschef på din fackhögskola.
  • Om du som anställd har frågor om arbete hemifrån eller andra arbetsrelaterade frågor, kontakta din närmsta chef.

Jag välkomnar den stora vilja som finns på JU att agera rätt och ta sitt ansvar, och det är viktigt att de insatser som görs är samordnade. JU följer utvecklingen noggrant och informationen uppdateras löpande på ju.se/corona – vår informationssida. Jag vill tacka er alla för ert tålamod och er styrka. Den rådande situationen är svår för oss alla, och den fortsätter att ställa krav på vårt engagemang och personliga ansvar.

Vänliga hälsningar
Agneta Marell, rektor Jönköping University